NAUDAS ATMAZGĀŠANA

Gandrīz visas noziedzīgās darbības nes peļņu, bieži vien skaidras naudas veidā, ko noziedznieki pēc tam cenšas izmantot, izmantojot dažādus kanālus.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana pati par sevi ir pārkāpums, bet tā ir cieši saistīta arī ar citiem smagas un organizētas noziedzības veidiem, kā arī ar terorisma finansēšanu.

Papildus organizētām noziedzīgām grupām profesionālie naudas atmazgātāji citu vārdā veic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus kā savu pamatdarbību.

Naudas atmazgāšanas mērogu ir grūti …