NAUDAS ATMAZGĀŠANA

Gandrīz visas noziedzīgās darbības nes peļņu, bieži vien skaidras naudas veidā, ko noziedznieki pēc tam cenšas izmantot, izmantojot dažādus kanālus.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana pati par sevi ir pārkāpums, bet tā ir cieši saistīta arī ar citiem smagas un organizētas noziedzības veidiem, kā arī ar terorisma finansēšanu.

Papildus organizētām noziedzīgām grupām profesionālie naudas atmazgātāji citu vārdā veic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus kā savu pamatdarbību.

Naudas atmazgāšanas mērogu ir grūti novērtēt, taču tas tiek uzskatīts par nozīmīgu. Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs (UNODC) lēš, ka katru gadu tiek sagrauti 2 līdz 5% no pasaules IKP. Tas ir no 715 līdz 1,87 miljardiem eiro gadā.

Lielākajai daļai organizētās noziedzības ir kopsaucējs — finanšu motīvs. Organizētās noziedzības grupas palielina savus aktīvus un pēc tam iepludina tos legālajā ekonomikā, izmantojot dažādas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmas. Šo līdzekļu izsekošana nozīmē tīklu izsekošanu.