Trīs tendences, kas palīdzēs veikt uzņēmējdarbību un banku darbību 2017. gadā

2017. gadā ir solīts daudzās jomās, kas attiecas uz Kopienas bankām un mazajiem uzņēmumiem, un mēs jau to redzam.

Kopienas banka, aizdevumi mazajiem uzņēmumiem sniedzpriekšstatu vietējā ekonomikā un uzņēmējdarbības Kopienā, bieži apgaismojot tendences un uztveri, kas ietekmē plašāku ekonomisko vidi. Kad mēs atstājam 2016. gadu un virzāmies uz 2017. gadu, ir skaidrs, ka viedokļi par to, ko mēs redzam starp uzņēmumu īpašniekiem,ir pozitīvs rādītājs nākamajam gadam.

Aizvars

Šeit ir trīs galvenie virzieni uzņēmējdarbības un banku darbības jomāattiecībā uz 2017. gadu:

Uzņēmumu uzticība ir ēka.

Mums, sākot no 2017. gada, šķiet, ka uzņēmējdarbības optimisms ir augšupvērsts. Kopienas banku jomā mēs redzam arvien vairāk aizdevumu pieprasījumus un agrāk par gadu, nekā mēs parasti gaidām.Uzņēmumu īpašnieki jau domā par to, tie plāno paplašināt vaipārstrukturēt savu uzņēmējdarbību, kas, iespējams, veicinaekonomiskās vides gaidas, kas vairāk veicina uzņēmējdarbībasizaugsmi ar jaunajām administrācijas pieņemšanas iestādēm.

Lai gan klienta mijiedarbības ir labs šī augšupejas indikators, dati arīatbalsta šo tendenci.

Novembra mazā biznesa optimisma rādītājs pārtapa no 94.9 līdz 98,4skaitlim pēc vēlēšanām steepest lēciens kopš 2009. gada, undecembrī patērētāju uzticības rādītājs sasniedza visaugstāko līmenikopš 2001. gada, jo vairāk amerikāņiem paredz labākus ienākumus undarba izredzes. Lai gan uzticība ir par pamatu, ir maz ticams, kanākamajā gadā finanšu rādītāji krasi mainīsies. Neraugoties uz pagājušāmēneša procentu likmju samazināšanu, mēs joprojām varam gaidīt uzsalīdzinoši zemu procentu likmju vidi 2017. gadā, kas palīdzēs turpinātvirzību uz priekšu un panākt lielāku progresu.

Nodokļu reforma ir ļoti svarīga.

Nodokļu reformas paredzēšana ir viens no galvenajiem faktoriem, kasveicina paslikšanos uz sabiedrību. Nodokļu likmes var ievērojamiietekmēt to, uzņēmējdarbības īpašnieki vērtē nākamo rīcību, sākot no, ko tie veic uzņēmējdarbībā, izmantojot iespējas izmantot iegādesiespējas. Ar nodokļu reformu mūsu ievēlētā jaunievēlētā Priekšsēdētājaprioritāte ir tas, ka mūsu jaunās administrācijas mazāk piemērotonodokļu priekšnoteikums ir tas, ko mēs redzam daudziem uzņēmumuīpašniekiem un baņķieriem reaģējot uz to.

šī gada prioritāte būs arī uzņēmumu pieejas pieņemšana darbā.Uzņēmumu īpašnieki, kas vilcinājušies, lai padarītu svarīgus hentus,varētu būt daudz iespējamāki to darīt, paredz nodokļu samazinājumu un veselības apdrošināšanas izmaksu samazinājumu. Taču, lai gan pieaugnomas un uzņēmējdarbības ieguldījumu palielināšana, ir svarīgi, laimazie uzņēmumi pārāk maz paļautos uz pārāk lielu uzticēšanos, lai gannodokļu reforma šķiet ticama, ceļš uz priekšu joprojām ir nedaudzneskaidrs.